godkjent HMS kurs for ledere og verneombud

Det er stor etterspørsel etter godkjente HMS kurs på nett. Vi får fra tid til annen spørsmål om våre HMS kurs er «godkjent» av arbeidstilsynet. Det enkle svaret på det er «Ja», fordi vi aldri har opplevd at en av våre kunder har fått underkjent sin HMS opplæring levert av oss på bakgrunn av kursdokumentasjon, kursopplegg, gjennomføring eller oppfølging.

Arbeidstilsynet har dessverre ingen «offisiell» godkjenningsordning for den lovpålagte HMS opplæringen for bedriftens øverste leder. AML $3-5 sier at Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen. Dette har ennå ikke skjedd. Våre HMS kurs forholder seg derfor til de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet.

Det er til sist en individuell vurdering gjort av tilsynsfører hvorvidt ledere eller verneombud har tilstrekkelig dokumentasjon på HMS opplæringen og om HMS arbeidet i bedriften (internkontroll) blir godkjent. Mange tenker på HMS kursbeviset som det viktigste, men internkontroll – det kontinuerlige HMS arbeidet – er minst like viktig å dokumentere. Derfor får du også et internkontrollsystem fra oss når du tar HMS kurs.

Liste over nettsteder med godkjente HMS kurs på nett: