Helse miljø sikkerhet

Gratis HMS nettkurs er kanskje ikke å anbefale, men når du gjennomfører HMS kurs på webhms.no er i allefall internkontrollsystemet gratis.

Webhms.no tilbyr HMS kurs for ledere og verneombud i tillegg til HMS grunnkurs som ikke krever noe forkunnskap. HMS kursene er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk. Alle disse kursene inkluderer gratis internkontrollsystem for bruk i det daglige HMS arbeidet. Det er egne versjoner for ledere og verneomud/AMU medlemmer.

Systemet hjelper deg å dokumentere følgende:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
  • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
  • rutine for å håndtere feil og mangler.
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

For mindre bedrifter med lite risikofylt aktivitet, behøver ikke dette bli så omfattende. Veiledningen gir oppskriften og et grunnlag for det dere trenger til en liten virksomhet.