Forsvarlighetsvurdering av verneombudskurs

Verneombudskurs skal i utgangspuktet være organisert som såkalte «40-timerskurs. Dette beskrives i  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Selv om det er bedriftens øverste leder (daglig leder) som har det overordnede ansvaret for at bedriften tar helse, miljø og sikkerhet…

READ MORE

Oppfølging og kontroll av HMS arbeidet

Det kontinuerlige HMS arbeidet omtales ofte som internkontroll. Internkontroll er den kontinuerlige forbedringsprosessen som skal pågå i enhver bedrift og handler om å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid…

READ MORE

Nettkurs i Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS kurs er obligatorisk og lovpålagt for bedriftens øverste leder. Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. AML §3-5 Videre sier loven at departementet kan i forskrift beskrive hvordan, og stille krav til, hvordan HMS kurset skal gjennomføres…

READ MORE

Ledere er pålagt godkjent HMS kurs

HMS kurs for ledere er lovpålagt. Arbeidsmiljøloven §3-5 sier: § 3-5.Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid(1) Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen.…

READ MORE

Gratis HMS kurs på nett

Gratis HMS nettkurs er kanskje ikke å anbefale, men når du gjennomfører HMS kurs på webhms.no er i allefall internkontrollsystemet gratis. Webhms.no tilbyr HMS kurs for ledere og verneombud i tillegg til HMS grunnkurs som ikke krever noe forkunnskap. HMS…

READ MORE

Godkjente hms kurs på nett

Det er stor etterspørsel etter godkjente HMS kurs på nett. Vi får fra tid til annen spørsmål om våre HMS kurs er «godkjent» av arbeidstilsynet. Det enkle svaret på det er «Ja», fordi vi aldri har opplevd at en av…

READ MORE

Verneombudskurs = HMS for verneombud

I følge til AML § 6-5 skal verneombud gjennomføre – og dokumentere – tilstrekkelig opplæring for å utføre sitt verv på en forsvarlig og effektiv måte. Også kalt «verneombudskurs». Kurset skal i tillegg bidra til økt kompetanseheving hos verneombud hva gjelder arbeidsmiljøloven…

READ MORE