HMS kurs er obligatorisk og lovpålagt for bedriftens øverste leder.

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

AML §3-5
HMS nettkurs

Videre sier loven at departementet kan i forskrift beskrive hvordan, og stille krav til, hvordan HMS kurset skal gjennomføres og hva kurspensumet skal dekke. Departementet har så langt ikke kommet med slike forskrifter, men Arbeidstilsynet har gode beskrivelser og retningslinjer for både kurstilbydere og bedrifter som legger til rette for intern HMS opplæring.

Arbeidstilsynet sier:

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Arbeidstilsynet

Med dette i bakhodet, samtidig som vi vet at de fleste bedrifter er små, kan vi konkludere med at mange små bedrifter, med begrenset risikobilde, ikke trenger så omfattende HMS kurs. Det stilles selvfølgelig samme HMS krav til disse bedriftene som større bedrifter, men de små bedriftene har ikke like mye resurser tilgjengelig til å arrangere interne HMS kurs, og langt mindre reise bort i flere dager og delta på dyre seminarer. Derfor er HMS kurs lagt opp som online e-læring, eller nettkurs, en god løsning. Les mer om nettbaserte HMS kurs.

Internkontroll mal for små bedrifter

I alle kravene til HMS opplæring for både ledere og verneombud glemmer man ofte kravet til internkontroll. Prosedyrer for å følge opp HMS på arbeidsplassen, og det å kunne dokumentere de kontinuerlige forbedringsprosessene er som regel vel så viktig som selve diplomet som viser gjennomført HMS kurs når Arbeidstilsynet kommer på besøk.

Hos webhms.no får du gratis tilgang til et nettbasert internkontrollsystem, eller HMS håndbok om du vil, dersom du gjennomfører HMS kurset på nettsidene. Et online internkontrollsystem gjør det mye enklere å holde systemet oppdatert og relevant med tanke på lovverket. Dette gjør det enkelt for små, nystartede bedrifter å komme godt i gang med lovpålagt HMS arbeid.