Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger alle arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS.

HMS kurs

Formålet med denne opplæringen i helse, miljø og sikkerhet er at bedriftens øverste leder skal ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne tenke på arbeidstagerenes helse, arbeidsplassens miljø og sikkerheten til ansatte, kunder og leverandører. Dette skal være en integrert del av det daglige arbeidet.

Dette kaller vi ofte internkontroll, eller «det kontinuerlige HMS arbeidet»

HMS kurs tilbys ofte av bransjeorganisasjoner eller profesjonelle aktører innen kurs og konferanse. Slike HMS kurs krever ofte at man betaler medlemskontingent eller må forlate jobb og reise til et hotell eller konferansesenter for å delta på HMS opplæringen over flere dager.

Online HMS kurs

Fordelene med å gjennomføre HMS kurset online er mange.

Nettkurs i HMS både for ledere og verneombud er svært populære. Leverandører som webhms.no og hmskurs.net er to av de mest erfarne leverandørene innen nettbaserte HMS kurs med mer enn 10 års erfaring fra bransjen.

Etter bestått HMS kurs, får man et godkjent HMS kurs-bevis. HMS kursene forholder seg til de til en hver tid gjeldende retningslinjer fra Arbeidstilsynet.