Det har vært travle dager for alle med en rolle i HMS arbeid.

Å etablere gode vaner er imidlertid en god investering i arbeidsmiljøet. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort en god jobb med å belyse hva de gode vanene bør bestå av. I hver enkelt bedrift er det ledere og verneombud som som regel har ansvaret for å implementere disse gode vanene.

Et godt utviklet internkontrollsystem, med underliggende HMS utdanning av ledere og verneombud forenkler arbeidet med å implementere gode vaner i bedriften.

Er man godt utstyrt med de riktige verktøyene og den relevante kunnskapen, går jobben raskere og resultatet blir bedre. Samtidig, unngår man unødvendig stress siden man er trygg på prosessen og trygg på at man har en verktøykasse tilgjengelig.

Sørg for å ha verktøykassen fremme hver dag, sett HMS på dagsorden ved å gi ledere og verneombud opplæring og kurs.