HMS kurs for ledere er en lovpålagt plikt som ikke kan delegeres til andre. Det vil si at alle bedrifters øverste ledere er pålagt å gjennomgå opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet.

HMS kurs for ledere

Krav til HMS opplæringen

HMS opplæringen kan gjennomføres enten som felles samlinger utenfor bedriften arrangert av forbund eller store kursarrangører. Det er dog ikke noe krav til hvem eller hvordan HMS kursene legges opp og gjennomføres. Det viktigste er at HMS kurset er gjennomført, at det kan dokeumenteres, og at innholdet og gjennomføringen er relevant og tilpasset den enkelte bedrifts virke og risikobilde. Internkontroll er også et stikkord.

HMS-kurset kan godt væer arrangert internt in bedriften, men dette gjelder stort sett større bnedrifter med egne HMS ansvarlige avdelinger.

HMS kurs for småbedrifter

Selv om bedriften er liten, få ansatte og har et begrenset risikobilde, skal daglig leder gjennomføre og dokumentere HMS opplæring. HMS kurs på nett, kan da være et raskt, billig, effektivt og godkjent alternativ. Mange aktører misforstår dette tilbudet og tror at større bedrifter lurer seg unna pålegget. 

Fordeler med HMS kurs for ledere på nett:

Godkjent HMS kursbevis

Kravet til HMS kurs for ledere sier også at HMS utdanningen skal dokuemtneres. Dette gjøres gjennom et godkjent HMS kursbeivs. Av kursbeviset skal det fremgå hva HMS kurset inneholder.

Ledende leverandører av HMS kurs for ledere på nett er:

Hva med Verneombud?

Jo, verneombud skal også ha opplæring i HMS. Verneombudskurset omtales ofte som «40-timerskurs». Les mer om HMS kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Samarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og deres tillitsvalgte er svært viktig. En felles forståelse for HMS danner grunnlaget for god kommunikasjon og et godt arbeidsmiljø.

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.