I sørge for en grunnleggende opplæring innen helse, miljø og sikkerhet – HMS kurs – for bedriftens ledere, tillitsvalge og verneombud er en liten investering når man ser på fordelene med god intenrn HMS kompetanse.

Godkjent HMS kurs på nett for ledere og verneombud
Godkjent HMS kurs på nett for ledere og verneombud

Hva er HMS kurs?

HMS kurs er et lovpålagt kurs i helse, miljø og sikkerhet for bedriftens øverste leder, verneombud, tillitsvalgte og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Det er Arbeidstilsynet som pålegger ledere å sørge for at HMS kurs gjennomføres i bedriften. HMS kurset skal i følge arbeidsmiljøloven være «tilpasset bedriftens virke». Myndighetne har derfor ikke spesifisert i forskrift hvordand HMS kursingen skal gjennomføres.

Nettbaserte HMS kurs er ofte en god løsning for bedriftens ledere og verneombud.

HMS kurs for ledere

HMS kurs for ledere tilrettelegger opplæringne spesielt for bedriftens leder. Lederen er pålagt å dokumentere at HMS kurset er gjennomført. Dette er en personlig plikt som ikke kan delegeres til andre.

Innholdet i HMS opplæringen for ledere er ofte mer generell enn for eksempel opplæring for verneombud. Lederen skal ha tilstrekkelig kunnskap for å lede det kontinuerlige HMS arbeidet og hjelpe verneombud til å gjøre sin jobb best mulig.

Vernombudskurs

Verneombudskurs er mer spesifiserte enn lederkursene. HMS opplæringen for verneombud skal gi verneombudet de verktøyene som trengs for å kunne gjennomføre vernearbeidet på en forsvarlig måte. Deter likevel lederens ansvar å tilrettelegge for dette arbeidet.

I utgangspunktet skal opplæringen være et såkalt 40-timerskurs med både teoretisk og praktisk del. Lovgivningen åpner deriomt også for en tilpasset HMS opplæring som for eksempel kan gjennomføres som nettkurs

Godkjent HMS kurs

HMS kurs på nett er også godkjent opplæring i HMS

I tillegg til selve HMS kurset, og kursbeviset som dokumenter selve HMS kompetansen, er internkontrollrutinene like viktig. For verneombud for eksempel, må internkontrollsystmet fremvises ved inspeksjon.

Også spesielt for verneombud må en forsvarlighetsvurdering og avtale legges frem sammen med verneombudskurset. 

Dette er likevel formatilteter og mye av dette fåes med gratis i de mange gode HMS kursene man finner på nett idag.