Det er verdifullt for bedriften å gi sine ansatte tilstrekkelig kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Spesielt i disse pandemitider.

For bedriftens øverste leder er det lovpålagt med HMS kurs. Dette er regulert av arbeidsmiljøloven.

HMS kurs
HMS kurs på nett

Muligheter for verneombud

Deter også påkrevd at verneombud skal gjennomføre HMS kurs for å gjennomføre sine plikter. Verneombudet skal i utgangspunktet gjennomføre et kurs på minst 40 timer. Både med teoretisk og praktisk del. For mange bedrifter, spesielt i disse tider med mye hjemmekontor og isolasjon, kan det være en utfordring. I mange tilfeller er det til og med upraktisk og uforsvarlig å sette av et ukeverk til kursing.

Heldigvis åpner lovverket for at opplæring av verneombud kan tilpasses behovet i bedriften.

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning,

For å fravike fra kravet om 40 timers opplæring må bedriften gjennomføre en forsvarlighetsvurdering og enigheten om å gjennomføre tilpasset HMS opplæring av verneombudet må dokumenteres med en skriftlig avtale mellom partene.

HMS kompetanse på hjemmekontoret

I perioder med mye hjemmekontor kan det være vanskelig for både ledere og verneombud å følge opp ansatte. Derfor er det viktig at også ansatte uten spesielt HMS ansvar har en viss kunnskap om HMS.

Grunnkurs i HMS og generelle HMS-kurs vil gi ansatte større bevisthet på egne arbeidsforhold. Dette er forebyggende og øker både trivsel og produktivitet.

Det fine er at slike HMS kurs kan gjennomføres fra hjemmekontoret siden HMS kursene er nettbasert. Dette gjelder også kursene for verneombud og ledere.

Godt HMS-arbeid gir mange positive effekter, for eksempel:

Én kommentar

Kommentarer er stengt.