Nå kommer kollegaene dine tilbake til kontoret. Hjemmekontoret brukes skjeldnere og vi er på vei tilbake til normalen.

Hva må du som Verneombud være spesielt oppmerksom på i denne tiden?

Som verneombud må man fremdeles være oppmerksom på at det fremdeles er smitte i samfunnet og at det er sårbare grupper eksponering kan få alvorlige følger for. Arbeidstilsynet har tidligere hatt fokus på covid-relaterte tiltak. Dette bør også følges opp nå når vi igjen møtes på arbeidsplassen.

Fra arbeidstilsynet.no

Verneombudets rolle

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Som verneombud skal du se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

arbeidstilsynet.no

Verneombudet må være spesielt oppmerksom på de «usynlige» farene og tenke spesielt på sårbare grupper i arbeidet med å legge tilrette arbeidsplassen på vei ut av pandemien.

Dette kan for eksempel gjøres med en utvidet opplæring av alle ansatte. Der er ikke bare ledere og verneombud som trenger HMS kompetanse, men alle ansatte bør få informasjon og tilstrekkelig kunnskap for å gjøre prosessen lettere og tryggere for alle ansatte.

Les mer om:

Én kommentar

Kommentarer er stengt.