Arbeidstilsynet har i år lagt vekt på noen utvalgte områder innen HMS for sitt arbeid. Formålet er å øke bevisstheten omkring HMS i bedriftene, slik at arbeidsmiljøet blir tryggere og forholder seg til lover og regler.

Arbeidstilsynet skal bidra til at virksomhetene arbeider godt med eget arbeidsmiljø. I tillegg jobber vi for at arbeidstakere skal ha seriøse og anstendige arbeidsvilkår, og med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Arbeidstilsynet
Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2022
Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2022

For å avgjøre hvilke områder vi særlig skal rette innsatsen vår mot, ser vi på hvilke arbeidstakergrupper som har størst risiko for å bli utsatt for uforsvarlige arbeidsforhold eller arbeidsrelatert sykdom og skade. I tillegg følger vi med på aktører som bidrar til useriøsitet og arbeidslivskriminalitet og slik setter arbeidsmiljøtilstanden under press

Trude Vollheim i Arbeidstilsynet

Mer konkret betyr dette at vi i 2022 særlig prioriterer arbeidstakere som er mest utsatte for:

Videre kan aktører i bransjer som er utsatt for uanstendige arbeidsforhold vente seg besøk fra arbeidstilsynet.

Disse bransjene listet under:

En god start for disse bransjene er å gjennomføre HMS kurs, samt å etablere et internkontrollsystem i bedriften. Dette er enkelt og raskt gjort og gir en god start på HMS arbeidet og et godt grunnlag for videre utvikling med tanke på arbeidsmiljø og -forhold.

Både ledere og verneombud har krav på HMS kurs. Men også vanlige ansatte har stor nytte av HMS kurs.