HMS-kurs for ledere og verneombudskurs er to forskjellige typer kurs, selv om de begge er knyttet til området Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

Et HMS-kurs for ledere er et kurs som er rettet mot ledere og mellomledere i en virksomhet. Formålet med kurset er å gi deltakerne en god forståelse av hva som kreves av dem som ledere når det gjelder HMS, og hvordan de kan sikre at deres ansatte har trygge og sikre arbeidsforhold.

Kurset vil typisk dekke temaer som arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriftene, ulykkesforebyggende tiltak, internkontroll, risikovurderinger og beredskapsplaner.

Et verneombudskurs, derimot, er et kurs som er rettet mot verneombud i en virksomhet. Verneombud er en representant for de ansatte når det gjelder HMS-spørsmål, og har en viktig rolle i å sikre at arbeidstakerne har trygge og sikre arbeidsforhold.

Et verneombudskurs vil gi deltakerne en god forståelse av verneombudets rolle og oppgaver, samt gi dem verktøy og metoder for å utføre sine oppgaver på en god måte.

Helse miljø sikkerhet

Alt i alt er HMS-kurs for ledere og verneombudskurs to forskjellige typer kurs, selv om de begge er knyttet til området HMS. Mens HMS-kurs for ledere er rettet mot ledere og mellomledere, er verneombudskurs rettet mot verneombud i en virksomhet.