Sommeren er en tid hvor mange unge mennesker søker etter arbeidserfaring gjennom sommerjobber. Det er en flott mulighet for dem å lære verdifulle ferdigheter, utforske potensielle karrieremuligheter og utvikle seg både personlig og profesjonelt.

Imidlertid er det dessverre tilfeller der unge arbeidstakere kan bli utnyttet eller utsettes for farlige arbeidsforhold. Ofte på grunn av manglende kunnskap og HMS fokus hos arbeidsgiver.

Sommerpatruljen

I fjor rapporterte LO’s sommerpatrulje om mangelfulle rutiner med tanke på blant annet overtidsregler, mangelfull opplæring og at vaktlister ikke kom i tide.

 I perioden 26. juni – 12. juli 2023 skal LOs sommerpatrulje på veien.

For å sikre at ungdom ikke blir utnyttet og for å opprettholde en trygg arbeidsplass, er det avgjørende at bedrifter har et aktivt forhold til Helse, Miljø og Sikkerhet.

HMS (helse, miljø og sikkerhet) opplæring er et sentralt element for å sikre at arbeidsplassen er trygg, helsevennlig og i samsvar med gjeldende regelverk. Ved å implementere riktig HMS-strategi i bedriftene, kan man minimere risikoen for arbeidsulykker og sikre at unge arbeidstakere blir behandlet med verdighet og respekt.

Det er daglig leder sitt ansvar at Internkontrollen og HMS rutinene er på plass og følges.

En effektiv måte å gjennomføre HMS-opplæring på er gjøre det på nett. Dette gir bedriftene og arbeidstakerne fleksibilitet i tid og sted, og sikrer at opplæringen er tilgjengelig for alle, uavhengig av geografisk plassering.

Opplæringen vil også dekke temaer som ergonomi, brannsikkerhet og førstehjelp. Ved å utstyre unge arbeidstakere med denne kunnskapen, kan bedriftene bidra til å redusere risikoen for arbeidsulykker og sikre en sunn arbeidsmiljøkultur.

Videre vil HMS-opplæring også bidra til å forhindre utnyttelse av unge arbeidstakere. Opplæringen vil fremheve viktigheten av rettferdige arbeidsvilkår, inkludert rimelig lønn, riktig timeregistrering og forståelse for arbeidstidens begrensninger. Ved å gjøre det lettere for lederen å informere unge arbeidstakere om deres rettigheter og hva som er akseptabel praksis på arbeidsplassen, vil bedriftene skape et trygt og rettferdig arbeidsmiljø for alle ansatte.

Egne regler for de under 18 år

Det finnes egne regler med tanke på arbeidstid, rettigheter or plikter for arbeidstakere under 18 år.

Videre har LO disse tipsene til unge som skal ut i arbeidslivet i sommer:

  1. Sørg for å ha en skriftlig arbeidskontrakt. Det er beviset på at du faktisk er ansatt på arbeidsplassen, og viser hva du har rett på.
  2. Du skal få betalt opplæring. Det er kun du selv som vet om du har fått tilstrekkelig med opplæring eller ikke.
  3. Er du under 18 har du ikke lov til å jobbe overtid. Det har heller ikke sjefen lov til å kreve av deg. Er du over 18 så skal du ha tillegg på minst 40 prosent av timelønnen din når du jobber overtid. Om bedriften har tariffavtale øker det til 50 prosent.
  4. Bruk verneutstyr. Det er sjefen din sitt ansvar å skaffe riktig verneutstyr. Du er pålagt til å bruke det verneutstyret som er der. Hvis du skader deg uten å ha brukt verneutstyr så kan du miste rettigheter som for eksempel yrkesskadeerstatning.
  5. Finn ut hvem som er verneombud. Verneombudet er der for deg, og har helse, miljø og sikkerhet som sine viktigste arbeidsoppgaver.
  6. Organiser deg. Hvis du har et LO-forbund i ryggen din, så kan vi hjelpe deg.