Selv om en bedrift har kun én eller to ansatte, er den fortsatt underlagt HMS-kravene og må oppfylle grunnleggende sikkerhets- og helsestandarder. Mye av HMS-lovgivningen gjelder uavhengig av størrelsen på bedriften, fordi sikkerheten og helsen til ansatte er av avgjørende betydning, uansett hvor få ansatte som er involvert.

Små bedrifter er generelt underlagt de samme grunnleggende HMS-kravene som større organisasjoner, men det kan være noen spesifikke tilpasninger eller forenklinger som tar hensyn til deres størrelse og ressurser.

HMS kurs for små bedrifter
HMS kurs for små bedrifter

Selv små bedrifter må utvikle en HMS-politikk som er i samsvar med lovene og forskriftene i deres bransje. I mindre bedrifter er det vanlig at eieren eller daglig leder tar hele ansvaret for HMS i bedriften.

Små bedrifter må fortsatt gjennomføre risikovurderinger for å identifisere farer og risikoer på arbeidsplassen. Risikovurderingen bør være proporsjonal med bedriftens størrelse og aktiviteter.

Ansatte i små bedrifter skal motta nødvendig HMS-opplæring, inkludert opplæring i bruk av verneutstyr, nødprosedyrer og andre relevante sikkerhetsaspekter. Opplæringen kan tilpasses bedriftens behov og ressurser.

Selv små bedrifter kan kreves å utpeke et verneombud, avhengig av bransje og risikoen knyttet til arbeidsoppgavene. Verneombudet skal ivareta ansattes interesser når det gjelder HMS og bidra til en trygg arbeidsplass. Dog er det et unntak: Virksomheter med færre enn 10 ansatte kan lage en skriftlig avtale med de ansatte om en annen ordning. 

Selv om kravene til dokumentasjon kan være mindre omfattende for små bedrifter, må de fortsatt ha en viss grad av dokumentasjon som viser at de jobber med HMS. Dette kan inkludere rapporter om risikovurderinger, opplæringsregistre og relevante HMS-protokoller. Dette kalles «internkontroll» og dokumenteres i et internkontrollsystem.

Generelt er det enklere for små bedrifter å håndtere HMS på en forsvarlig måte. Likevel er kravene til HMS kurs for lederen og verneombud de samme.

Én kommentar

Kommentarer er stengt.