I følge til AML § 6-5 skal verneombud gjennomføre – og dokumentere – tilstrekkelig opplæring for å utføre sitt verv på en forsvarlig og effektiv måte. Også kalt «verneombudskurs». Kurset skal i tillegg bidra til økt kompetanseheving hos verneombud hva gjelder arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Kurset må følge kravet om dokumentert HMS-opplæring av verneombud, førstelinjeledere og medlemmer av AMU (Arbeidsmiljøutvalg).

Verneombudskurs på nett

Det finnes en rekke aktører som tilbyr HMS kurs på nett for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget. De mest kjente er verneombudhms.no og webhms.no.

Verneombudskurset på førstnevnte side gjennomføres enkelt og effektivt forran datamaskinen. Har du utenlandske arbeidstakere tilbyr webhms.no verneombudskurset også på engelsk.

Én kommentar

Kommentarer er stengt.