HMS-utdanning av ansatte

HMS kurs

HMS fokus øker trivsel og produktivitet. Gjennomfør HMS kurs fra hjemmekontoret. Leder og verneombud.

HMS kurs gjør arbeidsmiljøet bedre

I sørge for en grunnleggende opplæring innen helse, miljø og sikkerhet – HMS kurs – for bedriftens ledere, tillitsvalge og verneombud er en liten investering når man ser på fordelene med god intenrn HMS kompetanse. Hva er HMS kurs? HMS kurs er et lovpålagt kurs i helse, miljø og sikkerhet for bedriftens øverste leder, verneombud, tillitsvalgte og medlemmer […]

HMS kurs for ledere

HMS kurs for ledere er en lovpålagt plikt som ikke kan delegeres til andre. Det vil si at alle bedrifters øverste ledere er pålagt å gjennomgå opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet. Krav til HMS opplæringen HMS opplæringen kan gjennomføres enten som felles samlinger utenfor bedriften arrangert av forbund eller store kursarrangører. Det er dog ikke […]

Gode vaner, god helse

Det har vært travle dager for alle med en rolle i HMS arbeid. Å etablere gode vaner er imidlertid en god investering i arbeidsmiljøet. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort en god jobb med å belyse hva de gode vanene bør bestå av. I hver enkelt bedrift er det ledere og verneombud som som regel har […]

HMS kurs på nett, smart eller dumt?

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger alle arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS. Formålet med denne opplæringen i helse, miljø og sikkerhet er at bedriftens øverste leder skal ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne tenke på arbeidstagerenes helse, arbeidsplassens miljø og sikkerheten til ansatte, kunder og leverandører. Dette skal være en integrert del av det daglige arbeidet. […]

Forsvarlighetsvurdering av verneombudskurs

Verneombudskurs skal i utgangspuktet være organisert som såkalte «40-timerskurs. Dette beskrives i  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Selv om det er bedriftens øverste leder (daglig leder) som har det overordnede ansvaret for at bedriften tar helse, miljø og sikkerhet på alvor, skal også verneombudet ha tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre arbeidet på en […]

Oppfølging og kontroll av HMS arbeidet

Det kontinuerlige HMS arbeidet omtales ofte som internkontroll. Internkontroll er den kontinuerlige forbedringsprosessen som skal pågå i enhver bedrift og handler om å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) krever at den som er ansvarlig for virksomheten (daglig leder) sørger for […]

Nettkurs i Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS kurs er obligatorisk og lovpålagt for bedriftens øverste leder. Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. AML §3-5 Videre sier loven at departementet kan i forskrift beskrive hvordan, og stille krav til, hvordan HMS kurset skal gjennomføres og hva kurspensumet skal dekke. Departementet har så langt ikke kommet med slike forskrifter, men […]

HMS og Internkontroll for små bedrifter

Små bedrifter har gjerne et veldig begrenset risikobilde i sin virksomhet. I tillegg er kanskje ikke økonomien den beste. Da er det to ting som er viktig for å komme i gang med riktig HMS fokus: Billig HMS kurs På hmskurs.net finner du markedets billigste og beste HMS kurs. Dette HMS kurset har vært markedsledende […]

Ledere er pålagt godkjent HMS kurs

HMS kurs for ledere er lovpålagt. Arbeidsmiljøloven §3-5 sier: § 3-5.Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid(1) Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen. AML §3-5 I kommentarene til paragrafen sies videre: Bestemmelsen innebærer et krav om at arbeidsgiver […]