HMS og Internkontroll for små bedrifter

Små bedrifter har gjerne et veldig begrenset risikobilde i sin virksomhet. I tillegg er kanskje ikke økonomien den beste. Da er det to ting som er viktig for å komme i gang med riktig HMS fokus: Billig HMS kurs På hmskurs.net finner du markedets billigste og beste HMS kurs. Dette HMS kurset har vært markedsledende […]

Krav til HMS kurs også for små bedrifter

Selv om en bedrift har kun én eller to ansatte, er den fortsatt underlagt HMS-kravene og må oppfylle grunnleggende sikkerhets- og helsestandarder. Mye av HMS-lovgivningen gjelder uavhengig av størrelsen på bedriften, fordi sikkerheten og helsen til ansatte er av avgjørende betydning, uansett hvor få ansatte som er involvert. Små bedrifter er generelt underlagt de samme […]

HMS-utdanning av ansatte

HMS kurs

HMS fokus øker trivsel og produktivitet. Gjennomfør HMS kurs fra hjemmekontoret. Leder og verneombud.

Hva er regulert i Arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljøloven (AML) er en norsk lov som regulerer arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Loven er ment å sikre at alle ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø, og den gir ansatte rettigheter, medvirkning og arbeidsgivere plikter. Arbeidsmiljøloven omfatter områder som er relevante for arbeidsmiljøet, som for eksempel arbeidstid, vern mot diskriminering, krav til opplæring og instruksjoner, […]

Ta vare på sommervikarene

Sommeren er en tid hvor mange unge mennesker søker etter arbeidserfaring gjennom sommerjobber. Det er en flott mulighet for dem å lære verdifulle ferdigheter, utforske potensielle karrieremuligheter og utvikle seg både personlig og profesjonelt. Imidlertid er det dessverre tilfeller der unge arbeidstakere kan bli utnyttet eller utsettes for farlige arbeidsforhold. Ofte på grunn av manglende […]

Arbeidsmiljøloven om HMS opplæring

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene i Norge. Loven har bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet (HMS), og det er krav om at arbeidsgivere skal gi nødvendig opplæring i HMS til sine ansatte. I henhold til Arbeidsmiljøloven §3-2, skal arbeidsgivere sørge for at arbeidstakerne får tilstrekkelig opplæring i HMS. Opplæringen skal omfatte kunnskap om risikoforhold på […]

Hva er forskjell på HMS kurs for ledere og verneombudskurs?

HMS-kurs for ledere og verneombudskurs er to forskjellige typer kurs, selv om de begge er knyttet til området Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Et HMS-kurs for ledere er et kurs som er rettet mot ledere og mellomledere i en virksomhet. Formålet med kurset er å gi deltakerne en god forståelse av hva som kreves av […]

HMS-prioriteringer fra Arbeidstilsynet i 2022

Arbeidstilsynet har i år lagt vekt på noen utvalgte områder innen HMS for sitt arbeid. Formålet er å øke bevisstheten omkring HMS i bedriftene, slik at arbeidsmiljøet blir tryggere og forholder seg til lover og regler. Arbeidstilsynet skal bidra til at virksomhetene arbeider godt med eget arbeidsmiljø. I tillegg jobber vi for at arbeidstakere skal […]

Verneombudet rolle

Nå kommer kollegaene dine tilbake til kontoret. Hjemmekontoret brukes skjeldnere og vi er på vei tilbake til normalen. Hva må du som Verneombud være spesielt oppmerksom på i denne tiden? Som verneombud må man fremdeles være oppmerksom på at det fremdeles er smitte i samfunnet og at det er sårbare grupper eksponering kan få alvorlige […]

Godkjente hms kurs på nett

Det er stor etterspørsel etter godkjente HMS kurs på nett. Vi får fra tid til annen spørsmål om våre HMS kurs er «godkjent» av arbeidstilsynet. Det enkle svaret på det er «Ja», fordi vi aldri har opplevd at en av våre kunder har fått underkjent sin HMS opplæring levert av oss på bakgrunn av kursdokumentasjon, […]