Hva gjør Arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljøloven (AML) er en norsk lov som regulerer arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Loven er ment å sikre at alle ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø, og den gir ansatte rettigheter, medvirkning og arbeidsgivere plikter. Arbeidsmiljøloven omfatter områder som er relevante for arbeidsmiljøet, som for eksempel arbeidstid, vern mot diskriminering, krav til opplæring og instruksjoner, […]

Hva er forskjell på HMS kurs for ledere og verneombudskurs?

HMS-kurs for ledere og verneombudskurs er to forskjellige typer kurs, selv om de begge er knyttet til området Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Et HMS-kurs for ledere er et kurs som er rettet mot ledere og mellomledere i en virksomhet. Formålet med kurset er å gi deltakerne en god forståelse av hva som kreves av […]

HMS-prioriteringer fra Arbeidstilsynet i 2022

Arbeidstilsynet har i år lagt vekt på noen utvalgte områder innen HMS for sitt arbeid. Formålet er å øke bevisstheten omkring HMS i bedriftene, slik at arbeidsmiljøet blir tryggere og forholder seg til lover og regler. Arbeidstilsynet skal bidra til at virksomhetene arbeider godt med eget arbeidsmiljø. I tillegg jobber vi for at arbeidstakere skal […]

Verneombudet rolle

Nå kommer kollegaene dine tilbake til kontoret. Hjemmekontoret brukes skjeldnere og vi er på vei tilbake til normalen. Hva må du som Verneombud være spesielt oppmerksom på i denne tiden? Som verneombud må man fremdeles være oppmerksom på at det fremdeles er smitte i samfunnet og at det er sårbare grupper eksponering kan få alvorlige […]

HMS-utdanning av ansatte

HMS kurs

HMS fokus øker trivsel og produktivitet. Gjennomfør HMS kurs fra hjemmekontoret. Leder og verneombud.

Godkjente hms kurs på nett

Det er stor etterspørsel etter godkjente HMS kurs på nett. Vi får fra tid til annen spørsmål om våre HMS kurs er «godkjent» av arbeidstilsynet. Det enkle svaret på det er «Ja», fordi vi aldri har opplevd at en av våre kunder har fått underkjent sin HMS opplæring levert av oss på bakgrunn av kursdokumentasjon, […]

HMS og Internkontroll for små bedrifter

Små bedrifter har gjerne et veldig begrenset risikobilde i sin virksomhet. I tillegg er kanskje ikke økonomien den beste. Da er det to ting som er viktig for å komme i gang med riktig HMS fokus: Billig HMS kurs På hmskurs.net finner du markedets billigste og beste HMS kurs. Dette HMS kurset har vært markedsledende […]

HMS-kurs er også pålagt gründere og mindre bedrifter

HMS kurs

Har du startet eget selskap og er ansvarlig for egne ansatte? Med mindre du opererer innenfor unntakene sjøfart, fangst eller fiske, er det obligatorisk å gjennomføre relevant HMS-opplæring. HMS-kurs: Det finnes i dag flere selskaper som tilbyr HMS-kurs til ledere som imøtekommer retningslinjene satt av Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere gjennomgår opplæring i helse-, miljø- […]

HMS kurs gjør arbeidsmiljøet bedre

I sørge for en grunnleggende opplæring innen helse, miljø og sikkerhet – HMS kurs – for bedriftens ledere, tillitsvalge og verneombud er en liten investering når man ser på fordelene med god intenrn HMS kompetanse. Hva er HMS kurs? HMS kurs er et lovpålagt kurs i helse, miljø og sikkerhet for bedriftens øverste leder, verneombud, tillitsvalgte og medlemmer […]

HMS kurs for ledere

HMS kurs for ledere er en lovpålagt plikt som ikke kan delegeres til andre. Det vil si at alle bedrifters øverste ledere er pålagt å gjennomgå opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet. Krav til HMS opplæringen HMS opplæringen kan gjennomføres enten som felles samlinger utenfor bedriften arrangert av forbund eller store kursarrangører. Det er dog ikke […]