Gode HMS forhold er et lederansvar

HMS kurs på nett

HMS kurs  for daglig leder. Det er bedriftens øverste leder som har ansvaret for alt HMS arbeid i bedriften. Lederen må selv kunne dokumentere HMS opplæring så vel som legge til rette for, og sørge for at verneombud og AMU også har tilstrekkelig HMS kunnskap for å utføre sine plikter. HMS kurs på nett gir en […]

Godkjente hms kurs på nett

Det er stor etterspørsel etter godkjente HMS kurs på nett. Vi får fra tid til annen spørsmål om våre HMS kurs er «godkjent» av arbeidstilsynet. Det enkle svaret på det er «Ja», fordi vi aldri har opplevd at en av våre kunder har fått underkjent sin HMS opplæring levert av oss på bakgrunn av kursdokumentasjon, […]

Engelsk HMS kurs for ledere og verneombud

Webhms.no tilbyr HMS kurs for ledere og verneombud i tillegg til HMS grunnkurs. Kursene er godkjent og forholder seg til de til en hver tid gjeldende krav fra myndighetene. For utenlandske arbeidstakere er det kanskje enda viktigere å bli oppdatert på norske lover og regler angående helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Derfor har webhms.no […]

Verneombudskurs = HMS for verneombud

verneombudskurs for verneombud og amu på nett

I følge til AML § 6-5 skal verneombud gjennomføre – og dokumentere – tilstrekkelig opplæring for å utføre sitt verv på en forsvarlig og effektiv måte. Også kalt «verneombudskurs». Kurset skal i tillegg bidra til økt kompetanseheving hos verneombud hva gjelder arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Kurset må følge kravet om dokumentert HMS-opplæring av verneombud, førstelinjeledere og medlemmer av […]

Effektiv og langsiktig læring

Direkte Kompetanse har utviklet et effektivt e-læringssystem til bruk i utanning av ledere og verneombud i helse, miljø og sikkerhet. Dette systemet har opp igjennom årene utdannet flere tusen leder, verneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalget, ledende ansatte og andre som trenger HMS kurs. Vi får ofte spørsmål om det er så enkelt som det ser ut […]

Aktivt forhold til Helse Miljø og Sikkerhetsarbeid

Helse miljø sikkerhet

Dokumentert kompetanse innen Helse, Miljø og sikkerhet er pålagt for verneombud og bedriftens øverste leder. Dette slår arbeidsmiljøloven §3-5 fast. Men er det bare verneombud og ledere som bør ha HMS kurs? AML beskriver en rekke tilfeller der mellomledere, ansatte med ledende stillinger har krav på HMS kurs. Videre, viser forskning at kjenskap til HMS […]

HMS kurs på engelsk

Statistikken er klar. Utenlandske arbeidere har større sjangs for å skade seg eller være involvert i ulykker på jobben. HMS utdanning er derfor viktig for den økende andelen av utenlands arbeidskraft i Norge. Foreign workers have a higher risk of work accidents than their Norwegian colleagues. Workers in the industry and construction sector are exposed to […]

HMS-kurs er også pålagt gründere og mindre bedrifter

HMS kurs

Har du startet eget selskap og er ansvarlig for egne ansatte? Med mindre du opererer innenfor unntakene sjøfart, fangst eller fiske, er det obligatorisk å gjennomføre relevant HMS-opplæring. HMS-kurs: Det finnes i dag flere selskaper som tilbyr HMS-kurs til ledere som imøtekommer retningslinjene satt av Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere gjennomgår opplæring i helse-, miljø- […]

HMS for gründere og entreprenører

Startet og  ansvarlig for ansatte? Med mindre du opererer innenfor unntakene sjøfart, fangst eller fiske, er det obligatorisk å gjennomføre relevant HMS-opplæring. For gründere og nystartede bedrifter kan det være utfordrende å sette av tid og penger til å reise bort på dyre HMS seminarer. Det å være borte fra jobb flere dager i strekk er […]

Komplett HMS kurs portal

HMS kurs

webHMS.no er Norges mest komplette portal innen HMS kurs på nett. Nettstedet tilbyr HMS kurs for ledere, verneombud/AMU medellmer og tillegg generelle HMS kurs som er nyttig for alle. Gjennomfører du HMS kurset på webHMS.no får du godkjent HMS kursbevis samt internkontrollsystem og andre dokumenter og maler som gjør HMS arbeidet i bedriften mer effektivt. Kursmaterialet er […]