Helse miljø sikkerhet

Dokumentert kompetanse innen Helse, Miljø og sikkerhet er pålagt for verneombud og bedriftens øverste leder. Dette slår arbeidsmiljøloven §3-5 fast. Men er det bare verneombud og ledere som bør ha HMS kurs?

AML beskriver en rekke tilfeller der mellomledere, ansatte med ledende stillinger har krav på HMS kurs. Videre, viser forskning at kjenskap til HMS relaterte gir mindre skader og farlige situasjoner på jobb. For eksempel i fiskerinæringen.

Ta HMS ansvar i dag, start opplæringen på webhms.no eller hmskurs.net