Direkte Kompetanse har utviklet et effektivt e-læringssystem til bruk i utanning av ledere og verneombud i helse, miljø og sikkerhet. Dette systemet har opp igjennom årene utdannet flere tusen leder, verneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalget, ledende ansatte og andre som trenger HMS kurs.

Vi får ofte spørsmål om det er så enkelt som det ser ut til. Ved første øyekast kan det se svært enkelt ut. Ja, vi gir ansvar for egen læring. Det betyr at det er kurstakerens ansvar å sette seg inn i kursmaterialet. Dette er ikke unikt for online HMS kurs. Slik er det også i klasseromsundervisning.

Kursmaterialet dekker minimumskravet definert i lover, forskrifter og offisielle veiledninger. Vi jobber kontinuerlig med å holde kursinnholdet ajour. Det er vårt ansvar. Vi sørger for at du har tilstrekkelig kunnskap om HMS.

Det som kanskje ikke er like synlig ved første øyekast er oppfølgingen man får i etterkant av et HMS kurs. Internkontrollsystem og HMS håndbok er stikkord. Bestått og godkjent HMS kursbevis er viktig, men internkontroll av HMS arbeidet, også omtalt som «kontinuerlig HMS arbeid», er vel så viktig. Vårt e-læringssystem gir tilgang til internkontrollsystemet som en del av HMS kurset.

Videre er det flere aspekter som ikke er like synlig ved første øyekast. Vi gir tilgang til flere publikasjoner og relevante doukmenter spesielt for din bransje. Dette gjør det mye enklere å holde oversikten i jungelen av lover og regler.

Ta HMS kurs i dag.