HMS kurs på nett

HMS kurs på nettHMS kurs  for daglig leder. Det er bedriftens øverste leder som har ansvaret for alt HMS arbeid i bedriften. Lederen må selv kunne dokumentere HMS opplæring så vel som legge til rette for, og sørge for at verneombud og AMU også har tilstrekkelig HMS kunnskap for å utføre sine plikter.

HMS kurs på nett gir en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet for det aller fleste. Kurset gir den opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet som loven krever. Kurset gir deg overblikk over kravene, i tillegg til etablering av en god HMS-kultur i virksomheten og på hvordan du kan bruke regelverket til å skape økt lønnsomhet, godt omdømme og styrket konkurransekraft.

Hva inneholder kursene?

 • Hva er HMS? Formålet med arbeidsmiljøloven
 • Styringsrett
 • HMS-økonomi
 • Viktige nærværsfaktorer
 • Fysisk aktivitet
 • Vold og trusler
 • Mobbing og trakassering
 • Registrerings- og varslingskrav, hva er en meldepliktig alvorlig personskade?
 • Praktisk oppfølging – arbeidsgivers og ansattes roller
 • Kartlegging, risikovurdering, opplæringsplan, handlingsplan og avviksbehandling
 • Krav til HMS-system og Internkontroll
 • Ergonomi
 • Inneklima
 • Sentrale deler av Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 • Rammer for det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Mellomleders rolle
 • Kontrolltiltak, varsling og drøftingskrav
 • Vernetjenesten og Verneombud
 • Bedriftshelsetjeneste – inkluderende arbeidsliv

Se komplett tilbud av HMS kurs her. HMS kursene finnes også på engelsk.