Har du startet eget selskap og er ansvarlig for egne ansatte? Med mindre du opererer innenfor unntakene sjøfart, fangst eller fiske, er det obligatorisk å gjennomføre relevant HMS-opplæring.

HMS-kurs: Det finnes i dag flere selskaper som tilbyr HMS-kurs til ledere som imøtekommer retningslinjene satt av Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere gjennomgår opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). For mange gründere og nyetablerere, hvor døgnets timer ikke strekker til og ledig kapital helst skal investeres i produktutvikling og markedsføring, kan disse kravene fremstå som distraherende og vanskelige å forholde seg til. Heldigvis finnes det tilbydere av fleksible og kostnadseffektive kurs som gir deg kunnskapen og tyngden du trenger for å imøtekomme kravene.

Det finnes i dag flere selskaper som tilbyr HMS-kurs til ledere som imøtekommer retningslinjene satt av Arbeidstilsynet. Leser man Arbeidstilsynet retningslinjer for HMS kurs heter det at opplæring og kurs innen HMS skal være tilpasset den enkeltes bedrift situasjon og behov. I følge arbeidstilsynet er HMS er et område som fort kan bli glemt for travle arbeidsgivere, men et godt og konsekvent HMS-arbeid bidrar til økt omdømme for bedriften og ikke minst lønnsomhet. Som Næringslivets hovedorganisasjon sier på sine hjemmesider: «HMS-arbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø».

Flere av tilbyderne av HMS-kurs har spesialisert seg på nettbaserte løsninger og lagt til rette for skreddersydd opplæring for ulike bransjer og bedrifter. For mange ledere hvor tid er en mangelvare og ikke alle har anledning til å være borte to dager fra arbeid for å gjennomføre nødvendig opplæring, kan det være et godt substitutt å ta kurset på nett. I tillegg til å motta nødvendig informasjon og dokumentasjon for å tilfredsstille kravene som settes av Arbeidstilsynet, er det flere av leverandørene som følger deg opp i ettertid med relevant informasjon og nye retningslinjer slik at HMS arbeidet går på skinner i tiden fremover.