HMS-kurs er også pålagt gründere og mindre bedrifter

HMS kurs

Har du startet eget selskap og er ansvarlig for egne ansatte? Med mindre du opererer innenfor unntakene sjøfart, fangst eller fiske, er det obligatorisk å gjennomføre relevant HMS-opplæring. HMS-kurs: Det finnes i dag flere selskaper som tilbyr HMS-kurs til ledere som imøtekommer retningslinjene satt av Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere gjennomgår opplæring i helse-, miljø- […]

Oppfølging og kontroll av HMS arbeidet

Det kontinuerlige HMS arbeidet omtales ofte som internkontroll. Internkontroll er den kontinuerlige forbedringsprosessen som skal pågå i enhver bedrift og handler om å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) krever at den som er ansvarlig for virksomheten (daglig leder) sørger for […]

Engelsk HMS kurs for ledere og verneombud

Webhms.no tilbyr HMS kurs for ledere og verneombud i tillegg til HMS grunnkurs. Kursene er godkjent og forholder seg til de til en hver tid gjeldende krav fra myndighetene. For utenlandske arbeidstakere er det kanskje enda viktigere å bli oppdatert på norske lover og regler angående helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Derfor har webhms.no […]

Effektiv og langsiktig læring

Direkte Kompetanse har utviklet et effektivt e-læringssystem til bruk i utanning av ledere og verneombud i helse, miljø og sikkerhet. Dette systemet har opp igjennom årene utdannet flere tusen leder, verneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalget, ledende ansatte og andre som trenger HMS kurs. Vi får ofte spørsmål om det er så enkelt som det ser ut […]

Aktivt forhold til Helse Miljø og Sikkerhetsarbeid

Helse miljø sikkerhet

Dokumentert kompetanse innen Helse, Miljø og sikkerhet er pålagt for verneombud og bedriftens øverste leder. Dette slår arbeidsmiljøloven §3-5 fast. Men er det bare verneombud og ledere som bør ha HMS kurs? AML beskriver en rekke tilfeller der mellomledere, ansatte med ledende stillinger har krav på HMS kurs. Videre, viser forskning at kjenskap til HMS […]