HMS kurs for ledere er lovpålagt. Arbeidsmiljøloven §3-5 sier:

§ 3-5.Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(1) Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen.

AML §3-5

I kommentarene til paragrafen sies videre:

Bestemmelsen innebærer et krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i HMS. Det stilles ikke nærmere krav om gjennomføring av et bestemt antall timer opplæring.

Ledere og verneombud i G-sport  har tatt HMSkurset på nett
Ledere og verneombud i G-sport har tatt HMSkurset på nett

Det er dermed ingen konkrete bestemmelser eller krav til hva HMS kurset skal inneholde eller hvordan det skal gjennomføres. HMS kurs for nett, både for daglig leder og for verneombud (så kalt verneombudskurs eller 40 timers HMS kurs) er derfor gode alternativer til dyre seminarer der man må være borte fra arbeid i flere dager.

Det er åpnet for at ytterligere krav til innhold og gjennomføring an HMS kursene kan bli framsatt i forskrifter. Foreløpig er det bare en veiledning fra Arbeidstilsynet som er tilgjengelig. Det er viktig å velge et HMS kurs som forholder seg til disse retningslinjene.

Formålet med opplæringen in helse, miljø og sikkerhet, er så klart at arbeidsgiver skal skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, samt å kunne fremlegge gyldig kursbevis på HMS opplæringen.

Start et godkjent HMS kurs i dag!

Én kommentar

Kommentarer er stengt.