HMS opplæringen for ledere og verneombud skal være forsvarlig. Selv om myndighetene stiller krav til at HMS kurs skal gjennomføres, og at opplæringen skal være tilpasset og dokumentert, sier lovgivningen ikke noe om hva opplæringen skal inneholde eller hvordan den skal gjennomføres.

hms kurs

Arbeidstilsynet sier:

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang. Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være.

Arbeidstilsynet

HMS kurs for ledere

Lovgivningen relatert til HMS opplæring for ledere i bedriften er relativt enkel å forholde seg til. Her presiseres det at bedriftens øverste leder skal gjennomføre HMS opplæring. Plikten til opplæring er personlig og kan ikke delegeres til andre.

Les mer om markedets rimeligste og godkjente HMS kurs for ledere her. Kurset er nettbasert og krever ingen påmelding.

HMS kurs for verneombud

Utgangspunktet for verneombudskurset er at opplæringen skal vare i minst 40 timer. Derav kjent som «40-timerskurset». Praktisk sett er det noe mer papirarbeid som må til for at et nettbasert HMS kurs, eller andre former for HMS utdanning, skal bli godkjent uten videre av Arbeidstilsynet. To ting må foreligge:

  1. En avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at HMS opplæring utenfor 40-timers-formatet er avtalt.
  2. En forsvarlighetsvurdering av HMS opplæringen.

Dette skal sammen sikre at det er gjort en faktisk vurdering av risikoforholdene på arbeidsplassen samt at partene faktisk er enige om at det er hensiktsmessig å gjennomføre HMS kurset i et annet format enn 40-timers kurs ut fra risikobildet og problemenes omfang i bedriften.

Pris på HMS kurs

Det er ulik pris på HMS kurs. For de fleste små bedrifter med lav risiko i det daglige arbeidet holder det med et kurs under 2000kr. Flere av disse kursene tilbyr også internkontrollsystemer inkludert i prisen.